111

วันที่ ๕ ธ.ค. ๕๘ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย คลิ๊กดูภาพกิจกรรม