55

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ จัดพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ คลิ๊กชมภาพกิจกรรม