12241078_1825638400996480_8650227178361470624_o

พลตรีหญิงรัชดา เกาฏีระ นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการทัพไทยและคณะมอบเครื่องกันหนาวช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว ณ หอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 ตำบล กลางเวียง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  คลิ๊กชมภาพกิจกรรม