การอบรมเชิงปฏิบัติการ”การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้สู่ห้องเรียนคุณภาพในศตวรรษที่๒๑” ณ ห้องประชุมร่มไทร  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖

10403922_915616948519769_3956546817956592241_o 10710324_915616491853148_5780549913969300530_o 11239693_915616395186491_129037731076024047_o 12068471_915616155186515_4602207819923195345_o 12080109_915616845186446_6366511217081787956_o 12087703_915616911853106_7147503204242882980_o 12087777_915616241853173_2272541037870397692_o 12094730_915616818519782_8987767872183327763_o 12132491_915616511853146_8850433681024266514_o 12140027_915616201853177_3750657655470455948_o