10864043_912353262179471_5244797127211205996_o 11029478_912350148846449_2471332103372636867_o 11029478_912352422179555_2973241666620598388_o 11225325_912351145513016_6605109538491430683_o 11239685_912350625513068_1167209254448058052_o 11954624_891952367552894_3943372554899871579_n 12038987_912350468846417_9002024025678075554_o 12045564_912349878846476_2375526563489351395_o 12052343_912354848845979_4976189518101422637_o 12068654_912353118846152_4218666920349391151_o 12068789_912354715512659_3266618202176225089_o 12079783_912349948846469_1503980921640299058_o 12087047_912351942179603_1051335690428199527_o 12094853_912351915512939_8390157958424998634_o 12094957_912351905512940_8923386910751823615_o 12120016_912350448846419_8866766264626275288_o 12132526_912351142179683_5316555078706696969_o 12140975_912349888846475_9148771967620364812_oขยายผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวทางพัฒนาการทางสมอง โดยความอนุเคราะห์จากท่าน ผอ.นิคม กีรติวรางกูร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางถ้ำ สพป. เขต 2 พะเยา และทีมงาน และความร่วมมืออันดีจากคณะครู รร.รปค.56 จ.น่าน ที่เสียสละเวลาอันมีค่ามาเติมเต็มความรู้ใหม่ๆ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของนักเรียนทุกระดับชั้น