พิธีมอบอุปกรณ์การเรียนพระราชทาน21-9-58

เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๘ นายอุกริช พึ่งโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ในนามประธาน มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดน่าน พร้อมคณะ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีมอบอุปกรณ์การเรียนพระราชทาน ให้กับนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์๕๖ ณ หอประชุม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖รูปภาพ1