10947325_882008291849526_7544028872213332217_n 10955730_882005748516447_847916336657121827_n 10941523_882007955182893_6164700752918937964_n 10947175_882008758516146_6193678028371969670_n 10959879_882006441849711_1675436260062174667_n 10968433_882006225183066_1575227272653409959_n 10947346_882005905183098_2203225860030378590_n 10959607_882007641849591_3067056828826049929_n 10934080_882005278516494_7318377832083104649_n 10934040_882007265182962_4957530903029212964_n 10628241_882008155182873_6083525733519631116_n 10917427_882004968516525_7018266764993988786_n 10492027_882005531849802_7579837824228234444_n 10488292_882005801849775_4424323333467705186_n 10436192_882008348516187_7382419846511682419_n 10432473_882005035183185_209825432306383528_n 10414069_882001775183511_2292102581923206865_n 10410941_882005771849778_2888331961075390934_n 1475809_882008501849505_2313079360254874253_n 1509041_882005831849772_1624704035714597637_n 1536678_882005978516424_5011554380252013625_n 1510911_882005055183183_3427154628613655305_n 1044239_882005818516440_4161257140180067787_n 10173554_882006185183070_5671266832716710567_n 10421958_882007291849626_5132517416073489698_n 10247319_882008228516199_4489402673953564016_n 10612773_882008698516152_2114490810410677103_n

ท่านอุกริช พึ่งโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ในนามประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดน่าน
พร้อมคณะ มอบอุปกรณ์เครื่องแบบนักเรียน ผ้าห่ม ผ้าเช็ดตัว ถาดรับประทานอาหาร พระราชทาน แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖
ด้วยพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่มีต่อพสกนิกรอย่างทั่วถึง แม้จะเป็นพื้นที่ ที่ห่างไกล แต่หากอยู่บนผืนแผ่นดินไทย
พระองค์ไม่เคยทอดทิ้ง ทรงมอบหมายให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำสิ่งของพระราชทานมาสู่ประชาชน เพื่อบำบัดทุกข์
บำรุงสุข ของเหล่าพสกนิกร มิได้ขาด โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ จัดตั้งขึ้นในพื้นที่อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน เพื่อให้เด็กและเยาวชน
ในเขตพื้นที่จังหวัดน่านที่ขาดโอกาสทางการศึกษาได้รับการศึกษา สามารถพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเป็นกำลังสำคัญ
ในการพัฒนาประเทศชาติ