จากตามกำหนดการเดิมของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์๕๖ ที่ได้ประกาศเรื่องการไปรับนักเรียนในเขตพื้นที่ อำเภอปัวในวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิดในเขตอำเภอปัว ทางโรงเรียนจึงขอเลื่อนการไปรับนักเรียนในเขตพื้นที่อำเภอปัวออกไปโดยไม่มีกำหนด ขอให้นักเรียนติดตามข่าวสารจากทางโรงเรียนในเวปไซด์และเฟสของทางโรเรียน