ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนราชประชานุเคาะห์ 56 จังหวัดน่าน