พิธีถวายราชสดุดีลูกเสือประจำปีการศึกษา 2557

Posted by: | Posted on: January 10, 2015
thm01 Read More ...

IMG_3401 IMG_3396Hacked Reuters | TurkHackTeam.Net

Hacked Reuters | TurkHackTeam.Net

Hacked Reuters | TurkHackTeam.Net

กองลูกเสือโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จ.น่านจัดพิธีถวายราชสดุดีลูกเสือประจำปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 เพื่อน้อมรำลึกถึงวันคล้าย
วันสวรรคตในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ผู้ทรงริเริ่มกิจการลูกเสือได้พระราชทานก าเนิดลูกเสือขึ้นในประเทศไทย ซึ่งนับได้ว่าเป็นประเทศที่ 3 ของโลก นับถึงปัจจุบันมีประเทศสมาชิกคณะลูกเสือโลกแล้ว 161 ประเทศ และมีสมาชิกลูกเสือกว่า 30 ล้านคนทั่วโลก


กิจกรรมกรีฑาสีภายในโรงเรียน

Posted by: | Posted on: January 10, 2015
thm02 Read More ...

Untitled-6 1495173_842774009106587_459591804224945439_o 10431275_842773915773263_5863256480125855186_o 10710425_842773815773273_1960865327163026409_o 10830642_842774025773252_2578509602359959549_o 10842358_842774125773242_678060174222781227_o Untitled-5 Untitled-5

กิจกรรมกรีฑาสีภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56

 

ภาพโดย: ครูณัฐนิชา ธรรมศิริ