กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558

Posted by: | Posted on: February 12, 2015
10342900_887394661310889_5876073689882814628_n Read More ...

10987577_887393844644304_8054730337915655483_n 10987375_887404937976528_1003432976940910198_n 10987357_887402734643415_5584007277866031115_n 10983433_887396624644026_3547694835054155796_n 10982707_887405177976504_6886827656120148370_n 10980763_887394224644266_3653359219863300662_n 10968474_887402711310084_3288528952787538665_n 10968325_887396611310694_8222512422755862839_n 10959389_887402371310118_1706580571853505943_n 10959320_887394141310941_9122438013369830059_n 10957675_887402957976726_3576070111584458506_n 10952568_887403394643349_8589154993258935556_n 10934053_887403497976672_6083899578153348362_n 10603780_887394047977617_8552495949846195545_n 10458094_887401784643510_718738736148909173_n 10428640_887403807976641_1676474527523120023_n 10408961_887402544643434_7931297581452635916_n 10404273_887397204643968_1316877719457365779_n 10389086_887395551310800_8123870874762988582_n 10389080_887394764644212_7785258736027678933_n 10369128_887401391310216_6892601523195215778_n 10350547_887395657977456_6742523917904334883_n 10342900_887394661310889_5876073689882814628_n 1969389_887402264643462_2819794782089663002_n 1904034_887402701310085_8050054108300342946_n 1780736_887398347977187_8529507504147359536_n 1620837_887395511310804_2283317133740249951_n 1521844_887394917977530_2470045425936870102_n 1513755_887399171310438_8687051994078636109_n 1484117_887401541310201_2596981310921472678_n 13698_887395797977442_2872420518631226170_n

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เดินทางไกล ประจำปีการศึกษา 2557


พิธีมอบสิ่งของพระราชทาน วันที่่ 30 มกราคม 2558

Posted by: | Posted on: January 27, 2015
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว Read More ...

10947325_882008291849526_7544028872213332217_n 10955730_882005748516447_847916336657121827_n 10941523_882007955182893_6164700752918937964_n 10947175_882008758516146_6193678028371969670_n 10959879_882006441849711_1675436260062174667_n 10968433_882006225183066_1575227272653409959_n 10947346_882005905183098_2203225860030378590_n 10959607_882007641849591_3067056828826049929_n 10934080_882005278516494_7318377832083104649_n 10934040_882007265182962_4957530903029212964_n 10628241_882008155182873_6083525733519631116_n 10917427_882004968516525_7018266764993988786_n 10492027_882005531849802_7579837824228234444_n 10488292_882005801849775_4424323333467705186_n 10436192_882008348516187_7382419846511682419_n 10432473_882005035183185_209825432306383528_n 10414069_882001775183511_2292102581923206865_n 10410941_882005771849778_2888331961075390934_n 1475809_882008501849505_2313079360254874253_n 1509041_882005831849772_1624704035714597637_n 1536678_882005978516424_5011554380252013625_n 1510911_882005055183183_3427154628613655305_n 1044239_882005818516440_4161257140180067787_n 10173554_882006185183070_5671266832716710567_n 10421958_882007291849626_5132517416073489698_n 10247319_882008228516199_4489402673953564016_n 10612773_882008698516152_2114490810410677103_n

ท่านอุกริช พึ่งโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ในนามประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดน่าน
พร้อมคณะ มอบอุปกรณ์เครื่องแบบนักเรียน ผ้าห่ม ผ้าเช็ดตัว ถาดรับประทานอาหาร พระราชทาน แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖
ด้วยพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่มีต่อพสกนิกรอย่างทั่วถึง แม้จะเป็นพื้นที่ ที่ห่างไกล แต่หากอยู่บนผืนแผ่นดินไทย
พระองค์ไม่เคยทอดทิ้ง ทรงมอบหมายให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำสิ่งของพระราชทานมาสู่ประชาชน เพื่อบำบัดทุกข์
บำรุงสุข ของเหล่าพสกนิกร มิได้ขาด โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ จัดตั้งขึ้นในพื้นที่อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน เพื่อให้เด็กและเยาวชน
ในเขตพื้นที่จังหวัดน่านที่ขาดโอกาสทางการศึกษาได้รับการศึกษา สามารถพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเป็นกำลังสำคัญ
ในการพัฒนาประเทศชาติ


กิจกรรมวันครู วันที่ 16 มกราคม 2558

Posted by: | Posted on: January 22, 2015
thm04 Read More ...

57-1 57-2 57-3 57-4 57-5Hacked Reuters | TurkHackTeam.Net

ภาพกิจกรรมวันครู (เพิ่มเติม) 

 Hacked Reuters | TurkHackTeam.Net


กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2557

Posted by: | Posted on: January 10, 2015
thm03 Read More ...

thm03 f4 f3 f2 f1

 

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2557 ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 Hacked Reuters | TurkHackTeam.Net

 

ภาพโดย: ครูณัฐนิชา ธรรมศิริ


พิธีถวายราชสดุดีลูกเสือประจำปีการศึกษา 2557

Posted by: | Posted on: January 10, 2015
thm01 Read More ...

IMG_3401 IMG_3396Hacked Reuters | TurkHackTeam.Net

Hacked Reuters | TurkHackTeam.Net

Hacked Reuters | TurkHackTeam.Net

กองลูกเสือโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จ.น่านจัดพิธีถวายราชสดุดีลูกเสือประจำปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 เพื่อน้อมรำลึกถึงวันคล้าย
วันสวรรคตในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ผู้ทรงริเริ่มกิจการลูกเสือได้พระราชทานก าเนิดลูกเสือขึ้นในประเทศไทย ซึ่งนับได้ว่าเป็นประเทศที่ 3 ของโลก นับถึงปัจจุบันมีประเทศสมาชิกคณะลูกเสือโลกแล้ว 161 ประเทศ และมีสมาชิกลูกเสือกว่า 30 ล้านคนทั่วโลก