อบรมเยาวชนสมานฉันท์

Posted by: | Posted on: March 26, 2019
Read More ...

52382833_2093334474090443_6891816862326194176_o

เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๒ สำนักงาน วัฒนธรรมจังหวัดน่าน ได้จัดฝึกอบรม นักเรียนโครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ โดยนายสโรช รัตนมาศ วัฒนธรรมจังหวัดน่าน ได้เชิญวิทยากรจิตอาสา ๙๐๔ จังหวัดน่าน มาบรรยายพิเศษ เรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยมีนายอำเภอเวียงสาเป็นประธานในพิธี พร้อมผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการครู ข้าราชการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน นักเรียน เข้ารับฟังการบรรยายครั้งนี้รวม ๓๕๐ คน


ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์56

Posted by: | Posted on: March 7, 2019
Read More ...

19478360_1560661923952609_441392361_o

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์56 ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนระดับชั้น ป.๑ มัธยมศึกษาปีที่ ๑และมัธยมศึกษาปีที่๔


ทัศนศึกษานักเรียนชั้มมัธยมศึกษาปีที่ 6

Posted by: | Posted on: February 26, 2019
Read More ...

กิจกรรมวันมาฆบูชา

Posted by: | Posted on: February 26, 2019
Read More ...

52326956_2067326743357883_6482444713092710400_n

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ จ.น่าน โดยท่าน จ.ส.อ.เสวก ฉุนหอม ผู้อำนวยการและรอง รองผู้อำนวยการ คณะครู และนักเรียนร่วม สืบสานปณิธานพระพุทธเจ้า…จัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ๑๕ ค่ำเดือน ๓ โดยให้คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมไหว้พระสวดมนต์ รับศีล ถวายทานทำบุญตักบาตร ชมภาพกิจกรรม


กีฬามวยนักเรียน

Posted by: | Posted on: February 26, 2019
Read More ...