รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

Posted by: | Posted on: December 3, 2018
Read More ...

19478360_1560661923952609_441392361_o

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป


รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน

Posted by: | Posted on: December 3, 2018
Read More ...

19478360_1560661923952609_441392361_o

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน


รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน

Posted by: | Posted on: October 29, 2018
Read More ...

19478360_1560661923952609_441392361_o

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ต าแหน่งครูผู้สอน ๑ อัตตรา


รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

Posted by: | Posted on: October 8, 2018
Read More ...

19478360_1560661923952609_441392361_o

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนคลิ๊กดูรายละเอียด


วันแม่แห่งชาติ

Posted by: | Posted on: August 13, 2018
Read More ...

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ จัดพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา86 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

38909575_2400110453549269_1006723656824389632_o %e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%a1%e0%b9%88-61_%e0%b9%91%e0%b9%98%e0%b9%90%e0%b9%98%e0%b9%91%e0%b9%93_0180

38861797_2400108493549465_5870144434389123072_o 38757709_2400113756882272_2701297776485990400_o