สมาคมแม่บ้านกองบัญชาการทัพไทยบริจาคสิ่่งของ

Posted by: | Posted on: November 25, 2015
12241078_1825638400996480_8650227178361470624_o Read More ...

12241078_1825638400996480_8650227178361470624_o

พลตรีหญิงรัชดา เกาฏีระ นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการทัพไทยและคณะมอบเครื่องกันหนาวช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว ณ หอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 ตำบล กลางเวียง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  คลิ๊กชมภาพกิจกรรม


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารการศึกษา อาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ

Posted by: | Posted on: November 20, 2015
photo.php Read More ...

photo.phppaka1ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารการศึกษา อาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบโดยวิธีการอิเล็กทรอนิค


กีฑามัธยมศึกษาจังหวัดน่าน ปี ๒๕๕๘

Posted by: | Posted on: November 16, 2015
12240431_926892177392246_1358224552819147549_o Read More ...

การแข่งขันกีฑามัธยมน่านเกมส์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ เข้าร่วมการแข่งขันรายการดังกล่าวสามาคว้ามาได้ ๑ เหรียญทอง ๒ เหรียญเงิน ๑ เหรียญทองแดง ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน

10862538_927261327355331_4455967171513998643_o 11028013_926894444058686_1450458979859667002_o 11056081_927263897355074_2840043524461894127_o 11223568_927266910688106_123631477937624661_o 11224426_926894077392056_4967326815438025194_o 11986450_927502660664531_5252530103930016861_n 12208622_927503830664414_560570602041182179_n 12232846_927265270688270_7772791762655896054_o 12232864_926891327392331_3335194782157477991_o 12232941_926897730725024_5025909481727923513_o 12238515_926891137392350_4948603743518405656_o 12239180_927261977355266_6849861820419100251_o 12239285_926894224058708_6139455055767146608_o 12239421_927266430688154_6410828970286231739_o 12239661_927502827331181_8716431982731095170_n 12240431_926892177392246_1358224552819147549_o 12241335_927503250664472_2027561728199383178_n 12244247_926898294058301_4211660738623459877_o 12244719_927264794021651_4533161481751154765_o 12244840_926891740725623_1311395335076599728_o 12248077_926893547392109_9079324844022870514_o 12265623_927263230688474_6419317295064375310_o


อบรมเชิงปฏิบัติการแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

Posted by: | Posted on: November 16, 2015
12087824_1058851400800333_1431411731949792949_o Read More ...

 

11004573_1058852670800206_6071023388566659255_o 11222269_1058856020799871_4321991767790961099_o 11224835_1058851137467026_3754380207905467565_o 12068818_1058851930800280_2463825802921071503_o 12080150_1058852437466896_6913215934122708210_o 12080240_1058852074133599_2008025725554445537_o 12087824_1058851400800333_1431411731949792949_o 12094964_1058851147467025_6241024505512335354_o 12095184_1058851664133640_3167144401464710299_o 12109747_1058852307466909_2317107622691235018_o 12109774_1058853950800078_1420473558143981669_o 12109905_1058852877466852_5276460267307568346_o 12113470_1058852500800223_7908302731153807649_o 12132572_1058852587466881_7697463174495465989_o 12132580_1058851004133706_7029773283906369543_o 12138332_1058852600800213_5699576072206227929_o 12138433_1058850997467040_3338651333264195242_o 12138578_1058856210799852_5086462877772382280_o 12140059_1058851267467013_6062975028509048407_o 12140181_1058853464133460_1848025862738311500_o 12140921_1058853207466819_5302126118219010122_o 12140992_1058851294133677_5845415007911379513_o 12141034_1058851580800315_7732730119145900279_o 12141108_1058854567466683_6066007236928814790_o 12141108_1058855074133299_6922420230286600386_o

งานแผนงาน กลุ่มบริหารงบประมาณ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้กับบุคลากรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖  ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์๕๖ จนถึงแสงทองรีสอร์ท  ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๖ ตุลาคม โดยมี นายขจร เสวี ผู้ทรงคุณวุฒิ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้

 


ชนะเลิศรักบี้หญิงแห่งประเทศไทย

Posted by: | Posted on: November 10, 2015
906110_922291471185650_7127454903023658393_o Read More ...

ทีมรักบี้หญิงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันรักบี้หญิงชิงแชมป์แห่งประเทศไทย อายุไปเกิน ๑๗ ปี

905919_922291384518992_4748696235262379018_o 906110_922291471185650_7127454903023658393_o 12184306_922290874519043_5441120289094842845_o 12186235_922290714519059_7032684728780089911_o