เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ ได้จัดกิจกรรม พิธีหล่อเทียนพรรษา ถวายเป็น พุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา คลิ๊กชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

49 47 33 32 31 24 19 6 4 2