แบบสำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล

Posted by: | Posted on: May 12, 2020
Read More ...

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์56 ขอความร่วมมือผู้ปกครองนักเรียนกรอกแบบสำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ปีการศึกษา 2563 คลิ๊กกรอกรายระเอียดหรือแสกนคิวอาโค้ดข้างล่างใต้โพส

frame

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *