แบบสำรวจความต้องการ กล่องทีวีดิจิตอล

Posted by: | Posted on: May 13, 2020
Read More ...

frame-1

ขอความกรุณาผู้ปกครองและนักเรียนกรอก แบบสำรวจความต้องการ กล่องทีวีดิจิตอล เพื่อใช้ในการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์56 ผู้ปกครองและนักเรียนสามารถแสกนคิวอาโค้ดหรือลิงค์ที่ให้ไป เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *