สมัครเรียนออนไลน์ปีการศึกษา 2563

Posted by: | Posted on: April 22, 2020
Read More ...

เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโลน่า2019(covid-19) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์56มีความประสงค์รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา2563ทางระบบออนไลน์ ผ่านเวปไซด์ของทางโรงเรียน www.skschoo.ac.th เป็นต้นไป

%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%991

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *