วันสภาปนาโรงเรียน

Posted by: | Posted on: June 10, 2018
Read More ...

34318349_1714402938650267_4713276765370318848_n

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์56 จัดกิจกรรมทำบุญครบรอบ 44 ปี วันสถาปนาโรงเรียน. ทำบุญโรงสีข้าว. และโดมใหม่ จำนวน 2 หลัง ในวันที่ 3 มิ.ย. 61

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *