วันวิสาขบูชา

Posted by: | Posted on: June 10, 2018
Read More ...

33868374_1541620529297540_3442494056716828672_n

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จ.น่าน จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม แก่คณะครูและนักเรียนโดยมีการแสดงพระธรรมเทศนา และเวียนเทียน”เนื่องในวันวิสาขบูชา”29 พ.ค.61

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *