วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน

Posted by: | Posted on: June 8, 2019
Read More ...

62138277_2221451797945376_7347205755025489920_n

วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จ.น่าน ครบ 46 ปีโดยมี จ.ส.อ เสวก ฉุนหอม ประธานในพิธี และคณะครูบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา โดยนิมนต์พระสงฆ์ ๙ รูป เจริญพระพุทธมนต์ เพื่อเป็นศิริมงคล ชมภาพกิจกรรม

Comments are Closed