รับการตรวจเยี่ยมจากองค์มนตรี

Posted by: | Posted on: February 10, 2020
Read More ...

83297741_653764922061080_5846569702498762752_n

เมื่อวันที่ 29 ม.ค.63 ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 56 น่าน รับการตรวจเยี่ยมจากท่านองคมนตรี พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ ประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูประถัมภ์ ขอขอบพระคุณท่าน ผวจ.น่าน ศาล ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ บุคลากร ทุกท่าน คลิ๊กชมภาพกิจกรรม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *