มาตรการเร่งด่วนในการป้องกัน(COVID-19)

Posted by: | Posted on: March 21, 2020
Read More ...

ประกาศ ราชประชานุเคราะห์ 56 การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการ์ณจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)

90379066_2778673038889913_6640221088330547200_o

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *