พิธีไหว้ครู

Posted by: | Posted on: June 25, 2019
Read More ...

62619548_2237282969695592_5674749982498881536_n

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562 ชมภาพกิจกรรม

Comments are Closed