ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

Posted by: | Posted on: July 18, 2018
Read More ...

19478360_1560661923952609_441392361_o 

ประกาศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56

           เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *