ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกศึกษาต่อในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์56

Posted by: | Posted on: June 3, 2020
Read More ...

101826686_251799972794245_4314878072894521344_n

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์56 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกศึกษาต่อในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์56 ให้นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัวในวันที่ 9-10มิถุนายน2563 คลิ๊กดูรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *