ประกาศราชื่อผู้สอบผ่านพนักงานราชการและธุรการ

Posted by: | Posted on: December 11, 2018
Read More ...

19478360_1560661923952609_441392361_o

รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *