ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ

Posted by: | Posted on: May 27, 2019
Read More ...

19478360_1560661923952609_441392361_o

ประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกอุตสาหกรรมไฟฟ้า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *