ประกาศประกวดราคาจ้าง

Read More ...

 

19478360_1560661923952609_441392361_o

เอกสารปประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2562new_e0

เอกสารแนบท้าย 256new_e0

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562new_e0

เอกสารประกวดราคาซื็อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 3 ตัน 6 ล้new_e0

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์รถบรรทุกดีเซล ขนาด 3 ตัน 6 ล้new_e0

ประกาศ-ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์-จำนวน-6-รายการ

เอกสาร-ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์-จำนวน-6-รายการ

ประกาศ-ประกวดราคาจ้างปรับปรุง-4-รายการ

เอกสาร-ประกวดราคาจ้างปรับปรุง-4-รายการ