ประกาศประกวดราคาจ้าง

Read More ...

 

19478360_1560661923952609_441392361_o

ประกาศ-ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง1รายการnew_e0

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างnew_e0

ประกาศ-ประกวดราคาจ้าง-ปรับปรุง-11รายการnew_e0

 เอกสารประกวดราคา-ปรับปรุงพัฒนา11รายการnew_e0

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-ค่าปรับปรุงพัฒนา

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-สิ่งก่อสร้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-ค่าครุภัณฑ์

เอกสารปประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2562

เอกสารแนบท้าย 256

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562

เอกสารประกวดราคาซื็อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 3 ตัน 6 ล้

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์รถบรรทุกดีเซล ขนาด 3 ตัน 6 ล้

ประกาศ-ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์-จำนวน-6-รายการ

เอกสาร-ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์-จำนวน-6-รายการ

ประกาศ-ประกวดราคาจ้างปรับปรุง-4-รายการ

เอกสาร-ประกวดราคาจ้างปรับปรุง-4-รายการ