ค่ายสู่รั้วร่มไทร​ 2018​ ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่​

Posted by: | Posted on: May 11, 2018
Read More ...

32191335_1750132538363361_8450600604467724288_o

 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 ได้จัดค่ายปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2561 โดยมีจ.ส.อ.เสวก  ฉุนหอม ผู้อำนวยการพร้อมคณะผู้บริหาร คณะครูให้การต้อนรับผู้ปกครองและนักเรียนใหม่ ระหว่างวันที่ 9-11 พฤษภาคม 2651 ชมภาพกิจกรรม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *