ค่ายผู้นำนักเรียน

Posted by: | Posted on: May 11, 2018
Read More ...

32116447_1748012391908709_8473751474625576960_o

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จัดกิจกรรมค่ายผู้นำนักเรียน ให้กับคณะกรรมการนักเรียน ใหม่

ประจำปีการศึกษา 2561ในระหว่างวันที่ 6-9พฤษภาคม 2561

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *